vse-slike-skupaj.png

Prosta izbira zdravnikov

POJASNILO ZA ZAVAROVANE OSEBE

Skladno s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo zavarovane osebe pravico do izbire zobozdravnika, ginekologa in zdravnika (to je splošnega zdravnik ali zdravnika družinske medicine, otroškega ali šolskega zdravnika). Izvajalec, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS in izpolnjuje pogoje za izbranega zobozdravnika, ginekologa in zdravnika (to je splošnega zdravnik ali zdravnika družinske medicine, otroškega ali šolskega zdravnika) je dolžan sprejeti vse zavarovane sebe, ki si ga izberejo. Odkloni jih lahko, ko za 10 % preseže povprečno število opredeljenih zavarovanih oseb na zobozdravnika, ginekologa in zdravnika (to je splošnega zdravnik ali zdravnika družinske medicine, otroškega ali šolskega zdravnika) v svoji dejavnosti na območju izpostave ZZZS, kjer ima sedež dejavnosti. Če ima izvajalec na območju izpostave ZZZS edini dejavnosti, je dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki si ga izberejo. V primeru, da izvajalec zavarovani osebi ne omogoči izbire, pa iz podatkov iz tabele izhaja, da ji izbire ne bi smel odkloniti, se zavarovana oseba lahko pritoži in sicer praviloma najprej na vodstvo javnega zdravstvenega zavoda, če gre za izvajalca iz javnega zavoda. V nadaljevanju se zavarovana oseba lahko pritoži na pristojno območno enoto ZZZS. V primeru zasebnih izvajalcev, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS, se zavarovana oseba lahko pritoži neposredno na pristojno območno enoto ZZZS.

Ob tem želimo zavarovane osebe opozoriti, da so podatki v tabeli informativni, saj izkazujejo stanje na dan 31.5.2017, pri izvajalcu (zdravstvenemu domu) pa se lahko dnevno spreminjajo (prekinitev zaposlitve, upokojitev izvajalca, smrt, novo zaposleni izvajalci, ki še nima, ali pa ima zelo malo opredeljenih zavarovanih oseb in še ni naveden v tabeli itd). 

Vir podatkov: spletna stran ZZZS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika v bottom.PNG