vse-slike-skupaj.png

Dejavnost zdravstvenega varstva otrok

V dispanzerju za predšolske otroke skrbimo za preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni malih otrok. Naše delo je namenjeno predvsem najmlajši populaciji od rojstva do vstopa v šolo in obsega kurativni del z zdravljenjem obolenj in poškodb ter program aktivnega varstva otrok na področju preventive s posvetovalnico za dojenčke, s cepljenjem po programu imunoprofilakse RS, z dodatnimi neobveznimi cepljenjenji, z rednimi sistematskimi pregledi 3 in 5 letnikov.

Poseben poudarek je namenjen zdravstveni vzgoji, ki jo posreduje diplomirana medicinska sestra ob rednih sistematskih pregledih pri obiskih v posvetovalnici.

Delo imamo organizirano tako, da ima zdravnik vsak dopoldan razdeljen na preventivo in kurativo ( zdravljenje bolnih otrok). Dejavnosti potekata v ločenih prostorih, s čimer se izogibamo mešanju bolnih otrok z zdravimi.  Vsakodnevna dostopnost ambulantne dejavnosti za bolne otroke omogoča takojšnjo in kvalitetno specialistično pediatrično oskrbo bolnih otrok že v osnovnem zdravstvenem varstvu. Večino bolezenskih stanj v celoti obvladujemo na prvi stopnji, zato je hospitalizacija bolnega otroka potrebna le v posebnih primerih in potrebi po nadaljnji diagnostiki.

S svetovanjem spodbujamo zdrav način življenja v družini in si prizadevamo za pristen in zaupen odnos s starši in otroki.

Dejavnost zdravstvenega varstva odraslih opravljamo na naslednjih lokacijah:

- ZD Koper - Center

- Enota Bonifika

 (seznam zdravnikov - urniki)

Cenik storitev za kurativno dejavnost

Cenik storitev za preventivno dejavnost

Slika v bottom.PNG