vse-slike-skupaj.png

Dejavnost zdravstvenega varstva odraslih

Poslanstvo splošne medicine, ki je del segmenta zdravstvene službe je prvi stik z bolnikom in njegovimi zdravstvenimi težavami, ki pa jih ne obravnava le kot trenutne bolezenske znake, temveč skuša zajeti bolnika kot celoto skupaj z vsemi dejavniki iz domačega, delovnega in širšega družbena okolja. Ob poznavanju potreb in zahtev bolnika pa si zdravnik splošne medicine prizadeva tudi za čim pristnejši in zaupnejši odnos do bolnika.
Z uvedbo izbire osebnega zdravnika je splošni zdravnik dobil tudi formalno osnovo za celotno oskrbo bolnika na primarnem zdravstvenem nivoju.

Poleg stalnega izboljšanja preostalih pogojev in opreme, so naša prizadevanja usmerjena v stalno strokovno izpolnjevanje kadrov. Veliko nam poleg strokovnosti našega dela, pomeni predvsem zadovoljstvo bolnika.

Večino bolezenskih stanj v celoti obvladujemo na prvi stopnji, zato je hospitalizacija bolnega otroka potrebna le v posebnih primerih in potrebi po nadaljnji diagnostiki.

Dejavnost zdravstvenega varstva odraslih opravljamo na naslednjih lokacijah:

- ZD Koper - Center

- Enota Bonifika

- Enota Olmo

- Enota Šmarje

- Enota Ankaran 

- Enota Pobegi Čežarji

- Dom upokojencev Ptuj, Enota Koper

 (seznam zdravnikov - urniki)

Cenik storitev

Slika v bottom.PNG