vse-slike-skupaj.png

Dejavnost ambulante za psihiatrijo

V okviru posebne skrbi, ki jo v našem zdravstvenem domu namenjamo ogroženim skupinam prebivalstva, obravnavamo v psihohigienskem dispanzerju težave, ki jih imajo bolniki z duševnimi motnjami.

Napredek znanosti je povečal možnosti proučevanja in razumevanja duševnih dejavnosti in njihovih motenj. Nove, sodobne metode zdravljenja smiselno povezujejo psihofarmakoterapijo z različnimi, posameznemu bolniku prilagojenimi psihoterapevtskimi pristopi.

Take metode boljšajo možnost ozdravite duševnih motenj in spodbujajo bolnike k čim bolj dejavnemu vračanju v družbeno okolje in jim omogočajo vključevanje v dejavno in samostojno življenje.

 

Dejavnost psihiatrije opravljamo na lokaciji enote Bonifika (seznam zdravnikov - urniki)

Cenik storitev za dejavnost psihiatrije

Slika v bottom.PNG