vse-slike-skupaj.png

Dejavnost ambulante za diabetologijo

logo-diabeticni dispanzer

V ambulanti za diabetike trije specialisti internisti, usmerjeni v diabetologijo, izvajajo
- diagnostiko,
- primarno in sekundarno preventivo sladkorne bolezni ter
- zdravljenje njenih specifičnih in nespecifičnih zapletov.

Pri sladkornih bolnikih tudi ugotavljamo in zdravimo ostale dejavnike tveganja za makrovaskularne zaplete.

Vsak tim ima edukacijsko sestro. Ravno edukcija (učenje) bolnikov v zvezi z zdravo prehrano, redukcija telesne teže, fizično aktivnostjo eden izmed temeljev zdravljenja. Prav tako jih educirajo za izvedbo samokontrole (v krvi in urinu) ter aplikacijo insulina – bolnike na tovrstno zdravljenje privajamo večinoma ambulantno. Vsak dan deluje posebna ambulanta za diabetično stopalo za bolnike s specifično komplikacijo.

Medicinske sestre, ki so opravile ustrezno izobraževanje, v samoplačniškem programu enkrat tedensko nudijo bolnikom medicinsko pedikuro.

Dejavnost diabetologije opravljamo na lokaciji ZD Koper - Center (seznam zdravnikov - urniki)

Cenik dejavnosti diabetologije

Slika v bottom.PNG