vse-slike-skupaj.png

Dejavnost patronažne in babiške službe in nege na domu

Patronažna služba obravnava posameznike v različnih življenjskih obdobjih na njihovem domu - v družini in lokalni skupnosti.

Področja dela patronažne medicinske sestre so:
                             -zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti
                             -zdravstvena nega otročnice in novorojenčka na domu
                             -zdravstvena nega bolnika na domu


Prvi dve področji dela sta preventivni. Patronažna medicinska sestra obiskuje: novorojenčke, dojenčke, male otroke, žene v različnih življenjskih obdobjih ( otročnice, nosečnice), kronične bolnike in invalide.

Zakaj te posameznike?
•    Zaradi ne navajenosti na življenjske pogoje, katerim se mora človek prilagoditi in so nujni za življenje ( novorojenčki in dojenčki ),
•    zmanjšane odpornosti telesa zaradi njegovega biološkega razvoja ali sprememb v organizmu,
•    pomembno vlogo pa imajo socialni dejavniki, ki lahko vplivajo različno in oblikujejo svojevrstno patologijo, zato je osnovna naloga patronažnega varstva zdravstveno vzgojno delo v smislu napredovanja zdravja.

Tretje področje dela pa je kurativni del, ki ga na delovnem nalogu opredeli osebni izbrani  zdravnik.

S promocijo zdravja patronažna medicinska sestra skupaj s sodelavci spodbuja ljudi, da zdravje postavijo  na najvišje mesto na lestvici človekovih vrednot in aktivno skrbijo zanj.

Izvajamo torej  patronažno zdravstveno nego zdravih in bolnih na njihovih domovih in v lokalni skupnosti s ciljem, da se čimprej vzpostavi neodvisnost in samostojnost pri opravljanju njihovih osnovnih življenjskih aktivnostih.To je prispevek patronažne službe pri krepitvi in ohranjanju zdravja, preprečevanju bolezni, odkrivanju zgodnih znakov bolezni, usmerjanja k zdravniku, negovanja bolnih in tudi k rehabilitacijski zdravstveni negi.

Vključujemo se pri izvajanju šole za bodoče starše.

Ali je pacient opravičen do obiska patronažne medicinske sestre, za izvajanje zdravstvene nege na domu?

Kadar pacient zaradi zdravstvenega stanja ne zmore do izbranega zdravnika, mu le ta izda delovni nalog za zdravstveno nego na domu. Obisk  patronažne medicinske sestre pa zajema storitve, ki so opredeljene na delovnem nalogu in so v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Dejavnost patronažne in babiške službe in nege na domu se nahaja na lokaciji Enote Bonifika (urniki)

Cenik storitev

Slika v bottom.PNG