vse-slike-skupaj.png

Diagnostični laboratorij

V laboratoriju preiskujemo vzorce biološkega materiala za pridobitev podatkov za splošno oceno, postavitev diagnoze, zdravljenje ali preprečevanje bolezni preiskovancev.

Laboratorijske preiskave imate možnost opraviti tudi samoplačniško. Cenik laboratorijskih preiskav je objavljen v zavihku ceniki.

Vodja laboratorija : Alen Bužan,spec.med.biokem.

KAKOVOST

Laboratorij je organiziran v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 64/11.06.2004).

Pridobili smo dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije:
DOVOLJENJE MZ št. 0600-69/2016-12.

Kakovost storitev zagotavljamo z rednim notranjim nadzorom procesov in postopkov ter s sodelovanjem v zunanjih kontrolah kakovosti na državni in mednarodni ravni, ki omogočajo medlaboratorijsko primerljivost rezultatov.

Redno se izobražujemo na različnih seminarjih in kongresih tako doma kot v tujini ter tako sledimo hitremu strokovnemu in tehnološkemu razvoju laboratorijske diagnostike.

Dejavnost diagnostičnega laboratorija opravljamo na naslednjih lokacijah:

- ZD Koper - Center

- Enota Bonifika

(urnik)

Cenik laboratorijskih preiskav

 

Navodila pacientom in Seznam laboratorijskih preiskav, ki jih opravljamo v našem diagnostičnem laboratoriju najdete na strani pogosto zastavljenih vprašanj.

 

 

Slika v bottom.PNG