Zdravstveni dom Izola
Zdravstveni dom Piran
Splošna bolnišnica Izola
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Zdravniška zbornica Slovenije
Slovensko zdravniško društvo
Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije