Zdravstveno varstvo žensk se prične v zgodnji mladosti in traja vse do pozne starosti. V celotnem življenju ženske ji pomagamo pri boleznih, urejanju družine (kontracepcija, nadzor nosečnosti in zdravljenje neplodnosti).

Smo torej sestavni del:
Program zgodnjega odkrivanja raka vratu maternice -program ZORA
Ženskam med 20. letom in 64. letom starosti pripadajo redni preventivni ginekološki pregledi.
Na pregled (pregled celic materničnega vratu -PAP test) se naročajo ženske same, ali pa jih vsaj na pet let kličejo po programu ZORA.
Sami skladno z navodili in zakonodajo ženske kličemo vsaka tri leta.

Program zgodnjega odkrivanja raka dojk -program DORA
Pri ženskah starosti 50 do 69 let se preventivne mamografije izvajajo skladno s programom DORA, kar pomeni mamografijo vsaj vsaki dve leti in so klicane s strani izvajalcev programa.
Pri mlajših in starejših ženah se v primeru povečanega tveganja (rak dojk v najožji družini, vnetja, poškodbe,...) ženo napoti na preventivno mamografijo po presoji izbranega ginekologa.

Program preventivnih pregledov v času nosečnosti
Prvi pregled se priporoča do 12. tedna nosečnosti. Takrat opravimo osnovni pregled, laboratorijske izvide, UZ pregled, določimo predviden termin poroda in svetujemo nosečnici o zdravem načinu življenja.
Pregledi si sledijo v 16., 20., 24., 28., 32., 36., 38. in 39. tednu.
V 20. tednu opravimo UZ  -tako imenovano morfologijo ploda
V 28. tednu ponovimo laboratorijske preiskave in po potrebi cepimo RhD negativne nosečnice.
V 38. tednu opravimo CTG  -zapis utripov srca ploda in popadkov in ponovimo nekatere laboratorijske preiskave.
Pri nosečnicah starih med 35. in 37. letom starosti opravimo dodatno nuhalno svetlino in pri starejših od 37 let opravimo amniocentezo. Nuhalna svetlina in amniocenteza se opravljata z namenom bistvenega zmanjšanja rojstva okvarjenega otroka.

Zdravljenje zmanjšane plodnosti
Opravimo vse ustrezne preglede neplodnega para, če je ženska mlajša od 42 let. Po potrebi par napotimo v ustrezno ustanovo.

Urejanje zaščite pred  nosečnostjo
Na osnovi pregleda in pogovora se skupaj odločamo za najprimernejšo obliko zaščite.

Zdravljenje in nadzor
V primeru kakršnekoli ginekološke bolezni -ali bolezni dojk oziroma suma nanjo in v primeru kakršnihkoli zapletov v času nosečnosti in po porodu opravimo vse ustrezne preglede in postopke za pravočasno in pravilno zdravljenje. Zdravljenje in vsi postopki zdravljenja se izvajajo ne glede na starost ženske.

Pregledi na željo ženske -samoplačništvo
Vsi pregledi, ki jih ne plača zavarovalnica in bi si jih ženska želela, se lahko opravijo samoplačniško po uradnem ceniku in z ustreznim računom. Praviloma se te preglede opravlja izven delovnega časa.

Dejavnost zdravstvenega varstva žensk opravljamo na naslednjih lokacijah:

  • Zeleni Park 2, Pristaniška 6A, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper, Zeleni park 2, Tel: 05 6647 276 ,
Naslov: ZD Koper, Zeleni park 2, Pristaniška ulica 6A, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper, Zeleni park 2, Tel: 05 6647 444 ,
Naslov: ZD Koper, Zeleni park 2, Pristaniška ulica 6A, 6000 Koper