Zdravstveno vzgojni center

Zdravstveno vzgojni center

Zdravstveno vzgojni center

O Zdravju govorimo kot o splošni vrednoti in bistvenem viru za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika ter skupnosti kot celote. Pomembno je da ne pozabljamo na dejstvo, da zdravje ni nekaj kar nam je ob rojstvu dano in za vselej podarjeno. Ljudje smo za zdravje in za način življenja moralno odgovorni. Od tod izvira posameznikova dolžnost, da naredi vse kar zna in zmore za ohranjanje svojega zdravja v vseh življenjskih obdobjih.

Vizija Zdravstvenega doma Koper je ohranitev in dvig kakovosti zdravstvene oskrbe prebivalcev. Bistven prispevek kakovosti zdravstvene oskrbe lahko dosežemo le s stalnim izvajanjem preventivnega zdravstvenega varstva.

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: 05 62 03 632,
Naslov: Pristaniška 6A, Zeleni Park, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: 05 6647 443 ,
Naslov: Pristaniška 6A, Zeleni Park, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: 05 6647 447 ,
Naslov: Pristaniška 6A, Zeleni Park, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - Bonifika, Tel: 05 62 03 632,
Naslov: Pristaniška 6A, Zeleni Park, 6000 Koper

Svetujemo vam, da se poslužujete e-naročanja, ki smo ga uredili na spletnih straneh Zdravstvenega doma Koper . E-naročanje je namenjeno naročanju na redne preglede pri osebnem zdravniku, ter naročanju stalne terapije receptov za kronične bolezni.

Za tovrstno naročanje, bomo potrebovali naslednje podatke: ime in priimek, ZZZS številko, številko kartona in telefonsko številko, za naročilo receptov, pa poleg teh podatkov še ime zdravila.

Vaše sporočilo bo poslano preko varne povezave (SSL). Po sprejemu vašega naročila bo v roku 30 minut na vaš elektronski naslov poslano potrditveno sporočilo (mail). V kolikor potrditvenega sporočila ne dobite, preverite ali ste vpisali svoj točen poštni naslov (mail naslov). V primeru da ste prejeli potrditveno sporočilo, vam bomo odgovorili najkasneje v 3 delovnih dneh, v enakem času bodo pripravljeni tudi vaši recepti.