Dejavnost ambulante za diabetologijo

Dejavnost ambulante za diabetologijo

Dejavnost ambulante za diabetologijo

logo-diabeticni dispanzer

V ambulanti za diabetike trije specialisti internisti, usmerjeni v diabetologijo, izvajajo

  • diagnostiko,
  • primarno in sekundarno preventivo sladkorne bolezni ter
  • zdravljenje njenih specifičnih in nespecifičnih zapletov.</li

Pri sladkornih bolnikih tudi ugotavljamo in zdravimo ostale dejavnike tveganja za makrovaskularne zaplete.

Vsak tim ima edukacijsko sestro. Ravno edukcija (učenje) bolnikov v zvezi z zdravo prehrano, redukcija telesne teže, fizično aktivnostjo eden izmed temeljev zdravljenja. Prav tako jih educirajo za izvedbo samokontrole (v krvi in urinu) ter aplikacijo insulina – bolnike na tovrstno zdravljenje privajamo večinoma ambulantno. Vsak dan deluje posebna ambulanta za diabetično stopalo za bolnike s specifično komplikacijo.

Medicinske sestre, ki so opravile ustrezno izobraževanje, v samoplačniškem programu enkrat tedensko nudijo bolnikom medicinsko pedikuro.

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: 05 6647 217 ali 05 6647 218,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: 05 6647 217 ali 05 6647 218 ,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: 05 6647 217 ali 05 6647 218 ,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Svetujemo vam, da se poslužujete e-naročanja, ki smo ga uredili na spletnih straneh Zdravstvenega doma Koper . E-naročanje je namenjeno naročanju na redne preglede pri osebnem zdravniku, ter naročanju stalne terapije receptov za kronične bolezni.

Za tovrstno naročanje, bomo potrebovali naslednje podatke: ime in priimek, ZZZS številko, številko kartona in telefonsko številko, za naročilo receptov, pa poleg teh podatkov še ime zdravila.

Vaše sporočilo bo poslano preko varne povezave (SSL). Po sprejemu vašega naročila bo v roku 30 minut na vaš elektronski naslov poslano potrditveno sporočilo (mail). V kolikor potrditvenega sporočila ne dobite, preverite ali ste vpisali svoj točen poštni naslov (mail naslov). V primeru da ste prejeli potrditveno sporočilo, vam bomo odgovorili najkasneje v 3 delovnih dneh, v enakem času bodo pripravljeni tudi vaši recepti.