Dejavnost patronažne in babiške službe in nege na domu

Dejavnost patronažne in babiške službe in nege na domu

Dejavnost patronažne in babiške službe in nege na domu

Patronažna služba obravnava posameznike v različnih življenjskih obdobjih na njihovem domu - v družini in lokalni skupnosti.

Področja dela patronažne medicinske sestre so:

  • zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti
  • zdravstvena nega otročnice in novorojenčka na domu
  • zdravstvena nega bolnika na domu


Prvi dve področji dela sta preventivni. Patronažna medicinska sestra obiskuje: novorojenčke, dojenčke, male otroke, žene v različnih življenjskih obdobjih ( otročnice, nosečnice), kronične bolnike in invalide.

Zakaj te posameznike?

  • Zaradi ne navajenosti na življenjske pogoje, katerim se mora človek prilagoditi in so nujni za življenje ( novorojenčki in dojenčki ),
  • zmanjšane odpornosti telesa zaradi njegovega biološkega razvoja ali sprememb v organizmu,
  • pomembno vlogo pa imajo socialni dejavniki, ki lahko vplivajo različno in oblikujejo svojevrstno patologijo, zato je osnovna naloga patronažnega varstva zdravstveno vzgojno delo v smislu napredovanja zdravja.

Tretje področje dela pa je kurativni del, ki ga na delovnem nalogu opredeli osebni izbrani zdravnik.

S promocijo zdravja patronažna medicinska sestra skupaj s sodelavci spodbuja ljudi, da zdravje postavijo na najvišje mesto na lestvici človekovih vrednot in aktivno skrbijo zanj.

Izvajamo torej patronažno zdravstveno nego zdravih in bolnih na njihovih domovih in v lokalni skupnosti s ciljem, da se čimprej vzpostavi neodvisnost in samostojnost pri opravljanju njihovih osnovnih življenjskih aktivnostih.To je prispevek patronažne službe pri krepitvi in ohranjanju zdravja, preprečevanju bolezni, odkrivanju zgodnih znakov bolezni, usmerjanja k zdravniku, negovanja bolnih in tudi k rehabilitacijski zdravstveni negi.

Vključujemo se pri izvajanju šole za bodoče starše.

Ali je pacient opravičen do obiska patronažne medicinske sestre, za izvajanje zdravstvene nege na domu?

Kadar pacient zaradi zdravstvenega stanja ne zmore do izbranega zdravnika, mu le ta izda delovni nalog za zdravstveno nego na domu. Obisk patronažne medicinske sestre pa zajema storitve, ki so opredeljene na delovnem nalogu in so v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: 05 6647 390 / 391 / 392 / 393 ,
Naslov: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: 05 6647 390 / 391 / 392 / 393 ,
Naslov: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Svetujemo vam, da se poslužujete e-naročanja, ki smo ga uredili na spletnih straneh Zdravstvenega doma Koper . E-naročanje je namenjeno naročanju na redne preglede pri osebnem zdravniku, ter naročanju stalne terapije receptov za kronične bolezni.

Za tovrstno naročanje, bomo potrebovali naslednje podatke: ime in priimek, ZZZS številko, številko kartona in telefonsko številko, za naročilo receptov, pa poleg teh podatkov še ime zdravila.

Vaše sporočilo bo poslano preko varne povezave (SSL). Po sprejemu vašega naročila bo v roku 30 minut na vaš elektronski naslov poslano potrditveno sporočilo (mail). V kolikor potrditvenega sporočila ne dobite, preverite ali ste vpisali svoj točen poštni naslov (mail naslov). V primeru da ste prejeli potrditveno sporočilo, vam bomo odgovorili najkasneje v 3 delovnih dneh, v enakem času bodo pripravljeni tudi vaši recepti.