Dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja

Dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja

Dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja

POSEBNO OBVESTILO (22. 3. 2021)

V ZD Koper pričenjamo s preventivnimi pregledi vpisnikov v prve razrede osnovnih šol.
Zaradi trenutne epidemiološke situacije bodo pregledi potekali drugače kot v preteklih letih. Prosim preberite si obvestilo in natisnite ter izpolnite vprašalnik na spodnjih povezavah:

Obvestilo - preventivni pregledi

Vprašalnik vpisniki


V dispanzerju za predšolske otroke skrbimo za preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni malih otrok. Naše delo je namenjeno predvsem najmlajši populaciji od rojstva do vstopa v šolo in obsega kurativni del z zdravljenjem obolenj in poškodb ter program aktivnega varstva otrok na področju preventive s posvetovalnico za dojenčke, s cepljenjem po programu imunoprofilakse RS, z dodatnimi neobveznimi cepljenjenji, z rednimi sistematskimi pregledi 3 in 5 letnikov.

Poseben poudarek je namenjen zdravstveni vzgoji, ki jo posreduje diplomirana medicinska sestra ob rednih sistematskih pregledih pri obiskih v posvetovalnici.

Delo imamo organizirano tako, da ima zdravnik vsak dopoldan razdeljen na preventivo in kurativo ( zdravljenje bolnih otrok). Dejavnosti potekata v ločenih prostorih, s čimer se izogibamo mešanju bolnih otrok z zdravimi.  Vsakodnevna dostopnost ambulantne dejavnosti za bolne otroke omogoča takojšnjo in kvalitetno specialistično pediatrično oskrbo bolnih otrok že v osnovnem zdravstvenem varstvu. Večino bolezenskih stanj v celoti obvladujemo na prvi stopnji, zato je hospitalizacija bolnega otroka potrebna le v posebnih primerih in potrebi po nadaljnji diagnostiki.

S svetovanjem spodbujamo zdrav način življenja v družini in si prizadevamo za pristen in zaupen odnos s starši in otroki.

Dejavnost zdravstvenega varstva odraslih opravljamo na naslednjih lokacijah:

  • ZD Koper - Center
  • Enota Bonifika

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: 05 6647 288 ali 272 (posvetovalnica),
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: 13:30 - 20:00,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: 05 6647 358 ,
Naslov: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: 05 6647 279 ali 272 (posvetovalnica),
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: 05 6647 281 ali 211 (posvetovalnica),
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: 05 6647 284 ,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: 05/62 03 602,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: 05 6647 285,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: 05 62 03 603,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Svetujemo vam, da se poslužujete e-naročanja, ki smo ga uredili na spletnih straneh Zdravstvenega doma Koper . E-naročanje je namenjeno naročanju na redne preglede pri osebnem zdravniku, ter naročanju stalne terapije receptov za kronične bolezni.

Za tovrstno naročanje, bomo potrebovali naslednje podatke: ime in priimek, ZZZS številko, številko kartona in telefonsko številko, za naročilo receptov, pa poleg teh podatkov še ime zdravila.

Vaše sporočilo bo poslano preko varne povezave (SSL). Po sprejemu vašega naročila bo v roku 30 minut na vaš elektronski naslov poslano potrditveno sporočilo (mail). V kolikor potrditvenega sporočila ne dobite, preverite ali ste vpisali svoj točen poštni naslov (mail naslov). V primeru da ste prejeli potrditveno sporočilo, vam bomo odgovorili najkasneje v 3 delovnih dneh, v enakem času bodo pripravljeni tudi vaši recepti.