Diagnostični laboratorij

Diagnostični laboratorij

Diagnostični laboratorij

V laboratoriju preiskujemo vzorce biološkega materiala za pridobitev podatkov za splošno oceno, postavitev diagnoze, zdravljenje ali preprečevanje bolezni preiskovancev.

Laboratorijske preiskave imate možnost opraviti tudi samoplačniško. Cenik laboratorijskih preiskav je objavljen v zavihku ceniki.

Vodja laboratorija : Alen Bužan,spec.med.biokem.

KAKOVOST

Laboratorij je organiziran v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 64/11.06.2004).

Pridobili smo dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije:
DOVOLJENJE MZ št. 0600-69/2016-12.

Kakovost storitev zagotavljamo z rednim notranjim nadzorom procesov in postopkov ter s sodelovanjem v zunanjih kontrolah kakovosti na državni in mednarodni ravni, ki omogočajo medlaboratorijsko primerljivost rezultatov.

Redno se izobražujemo na različnih seminarjih in kongresih tako doma kot v tujini ter tako sledimo hitremu strokovnemu in tehnološkemu razvoju laboratorijske diagnostike.

Dejavnost diagnostičnega laboratorija opravljamo na naslednjih lokacijah:

  • ZD Koper - Center
  • Enota Bonifika

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: 05 6647 354 ,
Naslov: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: 05 6647 256 ,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Svetujemo vam, da se poslužujete e-naročanja, ki smo ga uredili na spletnih straneh Zdravstvenega doma Koper . E-naročanje je namenjeno naročanju na redne preglede pri osebnem zdravniku, ter naročanju stalne terapije receptov za kronične bolezni.

Za tovrstno naročanje, bomo potrebovali naslednje podatke: ime in priimek, ZZZS številko, številko kartona in telefonsko številko, za naročilo receptov, pa poleg teh podatkov še ime zdravila.

Vaše sporočilo bo poslano preko varne povezave (SSL). Po sprejemu vašega naročila bo v roku 30 minut na vaš elektronski naslov poslano potrditveno sporočilo (mail). V kolikor potrditvenega sporočila ne dobite, preverite ali ste vpisali svoj točen poštni naslov (mail naslov). V primeru da ste prejeli potrditveno sporočilo, vam bomo odgovorili najkasneje v 3 delovnih dneh, v enakem času bodo pripravljeni tudi vaši recepti.