Splošne ambulante družinska medicina

Splošne ambulante družinska medicina

Splošne ambulante družinska medicina

Poslanstvo splošne medicine, ki je del segmenta zdravstvene službe je prvi stik z bolnikom in njegovimi zdravstvenimi težavami, ki pa jih ne obravnava le kot trenutne bolezenske znake, temveč skuša zajeti bolnika kot celoto skupaj z vsemi dejavniki iz domačega, delovnega in širšega družbena okolja. Ob poznavanju potreb in zahtev bolnika pa si zdravnik splošne medicine prizadeva tudi za čim pristnejši in zaupnejši odnos do bolnika.
Z uvedbo izbire osebnega zdravnika je splošni zdravnik dobil tudi formalno osnovo za celotno oskrbo bolnika na primarnem zdravstvenem nivoju.

Poleg stalnega izboljšanja preostalih pogojev in opreme, so naša prizadevanja usmerjena v stalno strokovno izpolnjevanje kadrov. Veliko nam poleg strokovnosti našega dela, pomeni predvsem zadovoljstvo bolnika.

Večino bolezenskih stanj v celoti obvladujemo na prvi stopnji, zato je hospitalizacija bolnega otroka potrebna le v posebnih primerih in potrebi po nadaljnji diagnostiki.

Dejavnost zdravstvenega varstva odraslih opravljamo na naslednjih lokacijah:

  • ZD Koper - Center
  • Enota Bonifika
  • Enota Olmo
  • Enota Šmarje
  • Enota Ankaran 
  • Enota Pobegi Čežarji
  • Enota Šalara

Naziv izvajalca: ZD Koper - center,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: ZD Koper - center,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: ZD Koper - center,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: ZD Koper - center,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: ZD Koper - center,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Šalara, Tel: Enota Šalara,
Naslov: ZD Koper - enota Šalara, Obrtniška 30, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: Enota Bonifika,
Naslov: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: Enota Bonifika,
Naslov: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: Enota Bonifika,
Naslov: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: Enota Bonifika,
Naslov: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: Enota Bonifika,
Naslov: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Olmo, Tel: Enota Olmo,
Naslov: Cesta na Markovec 1, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Olmo, Tel: Enota Olmo,
Naslov: Cesta na Markovec 1, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Olmo, Tel: Enota Olmo,
Naslov: Cesta na Markovec 1, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Ankaran, Tel: Enota Ankaran,
Naslov: Srebrničeva ulica 13, 6280 Ankaran

Naziv izvajalca: Enota Šmarje, Tel: Enota Šmarje,
Naslov: Spl. ambulanta Šmarje, Šmarje 89, 6274 Šmarje

Naziv izvajalca: Enota Pobegi, Čežarji, Tel: Enota Pobegi, Čežarji,
Naslov: Cesta I. Istrske brigade 59, 6276 Pobegi

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: Enota Bonifika,
Naslov: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Valdoltra, Tel: Valdoltra,
Naslov: Spl. amb. Ankaran, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: Enota Bonifika,
Naslov: ZD Koper - enota Bonifika, Ljubljanska c. 6A, 6000 Koper

Naziv izvajalca: ZD Koper - center, Tel: ZD Koper - center,
Naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Šalara, Tel: Enota Šalara,
Naslov: Obrtniška ulica 30, 6000 Koper

Svetujemo vam, da se poslužujete e-naročanja, ki smo ga uredili na spletnih straneh Zdravstvenega doma Koper . E-naročanje je namenjeno naročanju na redne preglede pri osebnem zdravniku, ter naročanju stalne terapije receptov za kronične bolezni.

Za tovrstno naročanje, bomo potrebovali naslednje podatke: ime in priimek, ZZZS številko, številko kartona in telefonsko številko, za naročilo receptov, pa poleg teh podatkov še ime zdravila.

Vaše sporočilo bo poslano preko varne povezave (SSL). Po sprejemu vašega naročila bo v roku 30 minut na vaš elektronski naslov poslano potrditveno sporočilo (mail). V kolikor potrditvenega sporočila ne dobite, preverite ali ste vpisali svoj točen poštni naslov (mail naslov). V primeru da ste prejeli potrditveno sporočilo, vam bomo odgovorili najkasneje v 3 delovnih dneh, v enakem času bodo pripravljeni tudi vaši recepti.