Dejavnost Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Dejavnost Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Dejavnost Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Namen in cilji programa

Program Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Koper je namenjen

 • preprečevanju razvoja bolezni odvisnosti,
 • preprečevanju drugih bolezni in zapletov, ki jih povzroča zloraba prepovedanih drog,
 • zdravljenju bolezni odvisnosti od prepovedanih drog,
 • odkrivanju in zdravljenju bolezni in drugih zapletov, povezanih z zlorabo prepovedanih drog.


Glavne aktivnosti programa

V Centru potekajo različni programi zdravljenja bolezni odvisnosti od opiatov, kot so

 • vzdrževalni metadonski program,
 • postopna ambulantna detoksikacija z metadonom,
 • kratkotrajna ambulantna detoksikacija z metadonom,
 • ambulantna detoksikacija z uporabo drugih zdravil in psihoterapevtske obravnave.

Različne možnosti obravnave imajo tudi pacienti, ki imajo težave zaradi zlorabe drugih neopiatnih prepovedanih drog. Posebna pozornost je namenjena programu vzdrževanja abstinence.

Pacienti imajo možnost

 • psihosocialne podpore,
 • individualne psihološke obravnave,
 • skupinske psihološke obravnave,
 • obravnave družin,
 • psihiatrične obravnave in zdravljenja
 • možnost preiskave krvi glede morebitne okužbe z virusi HIV in hepatitisov s strokovnim svetovanjem, v primeru okužbe napotitev na specialistično obravnavo in zdravljenje ter
 • možnost cepljenja proti hepatitisu B.

Poteka tudi svetovanje staršem, drugim svojcem in partnerjem, seznanjanje pacientov in njihovih svojcev z možnostmi zdravljenja in obravnave bolezni odvisnosti v ostalih programih v Sloveniji, priprava pacientov na vstop v višje pražne programe zdravljenja in obravnave bolezni odvisnosti. Izvaja se tudi svetovanje po telefonu.

Center izvaja tudi različne preventivne dejavnosti, ki so namenjene šolajoči mladini, njihovim staršem, vzgojiteljem, ter splošni populaciji.

V okviru Centra od samega začetka delovanja poteka tudi

 • raziskovalno delo,
 • organizacija in soorganizacija strokovnih izobraževanj,
 • aktivna udeležba na strokovnih izobraževanjih in srečanjih,
 • objavljanje strokovnih člankov v strokovni literaturi in
 • druge dejavnosti.


Ciljne skupine

Različne oblike zdravljenja in preventivne aktivnosti so namenjene

 • osebam odvisnim od prepovedanih drog (odraslim in mladostnikom),
 • osebam, ki imajo druge težave zaradi zlorabe prepovedanih drog, njihovim svojcem in partnerjem.

Preventivne aktivnosti so namenjene predvsem šolajoči mladini, pedagoškim delavcem, ter splošni populaciji.

Način vstopa v program

Vstop v program je mogoč vsak delovni dan od 7. do 13. ure. Oseba, ki želi vstopiti v program, se lahko najavi po telefonu, elektronski pošti, ali pride v center brez predhodne najave. Za vstop v program ni čakalne dobe.


Pogoji za vstop v program

Za vstop v program ni potrebna napotnica, je pa potrebno imeti urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje. Za tiste, ki imajo urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje, je program brezplačen. Za vstop v program centra ni omejitev.

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: 05 66 47 360,
Naslov: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: 05 6647 360,
Naslov: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: 05 66 47 360,
Naslov: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Naziv izvajalca: Enota Bonifika, Tel: 05 66 47 360,
Naslov: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Svetujemo vam, da se poslužujete e-naročanja, ki smo ga uredili na spletnih straneh Zdravstvenega doma Koper . E-naročanje je namenjeno naročanju na redne preglede pri osebnem zdravniku, ter naročanju stalne terapije receptov za kronične bolezni.

Za tovrstno naročanje, bomo potrebovali naslednje podatke: ime in priimek, ZZZS številko, številko kartona in telefonsko številko, za naročilo receptov, pa poleg teh podatkov še ime zdravila.

Vaše sporočilo bo poslano preko varne povezave (SSL). Po sprejemu vašega naročila bo v roku 30 minut na vaš elektronski naslov poslano potrditveno sporočilo (mail). V kolikor potrditvenega sporočila ne dobite, preverite ali ste vpisali svoj točen poštni naslov (mail naslov). V primeru da ste prejeli potrditveno sporočilo, vam bomo odgovorili najkasneje v 3 delovnih dneh, v enakem času bodo pripravljeni tudi vaši recepti.