Orario

Specializant klinične psihologije Ana Bernetič Deisinger
Lunedi: Martedi: Mercoledi: Giovedi: Venerdi:
/ / / / 10:00 - 18:00

Pausa pranzo

Popoldan: od 14:00 do 14:30

Periodo di attesa

Za prvi pregled je čakalna doba do 30 dni.

Dove siamo

  • Specializant klinične psihologije Bernetič Deisinger Ana
    ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper