Orario

 Programi za predšolske otroke in program za osnovnošolce
Lunedi: Martedi: Mercoledi: Giovedi: Venerdi:
7:00 - 14:30 7:00 - 14:30 7:00 - 14:30 7:00 - 14:30 7:00 - 14:30

dalle lunedi alle venerdi: 07:00 - 14:30

Dove siamo

  • Programi za predšolske otroke in program za osnovnošolce
    Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper