vse-slike-skupaj.png

MEDICINSKA OPREMA V LETU 2019

Naročnik, Javni zavod Zdravstveni dom Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Dobavo medicinske opreme«

Razpisna dokumentacija (MS WORD)
Popis blaga (MS EXCEL)
ESPD (v zip)

Slika v bottom.PNG