vse-slike-skupaj.png

DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA IN REAGENTOV

Naročnik, Javni zavod Zdravstveni dom Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Dobavo laboratorijskega materiala in reagentov za obdobje treh (3) let«.

Popis blaga (PDF)

Popis blaga (MS EXCEL)

Razpisna dokumentacija (MS WORD)

Narocnik_ESPD.zip

Popravek razpisne dokumentacije

Slika v bottom.PNG