vse-slike-skupaj.png

MEDICINSKA OPREMA - PONOVNO JN

Naročnik Javni zavod Zdravstveni dom Koper  vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Dobavo medicinske opreme«, in sicer:

  • Sklop št. 1: Merilnik gleženjskega indeksa;
  • Sklop št. 2: Miza pregledna;
  • Sklop št. 3: Aparat za testiranje vida;
  • Sklop št. 4: Sistem za mehansko zunaj srčno masažo;
  • Sklop št. 5: Centrifuga za laboratorij;
  • Sklop št. 6: Rdeč kolenčnik, tihi asistent, Gutta cut, ultrazvočni čistilec;
  • Sklop št. 7: Zobozdravstveni stol komplet.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali več sklopov.

-          RAZPISNA DOKUMENTACIJA word

-          RAZPISNA DOKUMENTACIJA pdf

-          PONUDBENI OBRAZEC pdf

-          POPIS BLAGA excell

 -          TEHNIČNE SPECIFIKACIJE pdf

 -      ESPD zip

Slika v bottom.PNG