vse-slike-skupaj.png

Računalniška oprema v letu 2019

Naročnik Javni zavod Zdravstveni dom Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Dobavo računalniške opreme v letu 2019«

-          RAZPISNA DOKUMENTACIJA word

-          RAZPISNA DOKUMENTACIJA pdf

-          PONUDBENI OBRAZEC pdf

-          POPIS BLAGA excell

-          POPIS BLAGA pdf

 -          TEHNIČNE SPECIFIKACIJE pdf

 -      ESPD zip

 

DOPOLNITVE

5 alineja tehnične specifikacije za opremo Računalnik:

M.2 128 GB Solid State Drive PCIe

 

Slika v bottom.PNG