vse-slike-skupaj.png

SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI – NMP

Služba NMP je zagotovljena v zdravstvenih domovih posameznih občin (ZD Izola, ZD Koper in ZD Piran) od ponedeljka do petka od 7:00 do 20:00. Ponoči in ob dela prostih dnevih kadar so zdravstveni domovi zaprti izvajamo NMP v sklopu CUS (Centralne Urgentne Službe) v pritličju Splošne Bolnišnice Izola.

CENTRALNA URGENTNA SLUŽBA - CUS

CUS je organizirana oblika službe nujne medicinske pomoči (NMP), ki deluje v času dežurstva, ko so vsi trije zdravstveni domovi na Obali zaprti. CUS deluje v nočnem času med 20:00 in 07:00 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih. CUS je namenjena zagotavljanju NMP:

-    osebi, ki ne kaže znakov življenja, je v nezavesti oz. se ne odziva ali težko diha,

-    osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena,  

-    osebi pri kateri bi zaradi nenadnega poslabšanja bolezni lahko v kratkem času prišlo do življenjske ogroženosti,

-    ter ob večjih nesrečah in katastrofah.

V času dežurstva se CUS izvaja:

-    v Urgentnem centru v Splošni Bolnišnici Izola,

-    na terenu in na domu z izvozom ekipe NMP v primeru nujnega stanja.

CUS se nahaja:

-    v pritličju Splošne Bolnišnice Izola, v Urgentnem centru,

-    ponoči ob delavnikih (od 20:00 do 7:00) in

-    ob dela prostih dnevih (sobota, nedelja in prazniki 24 ur/dan)

Pediater na CUS se nahaja:

-    v pritličju Splošne Bolnišnice Izola, na začetku hodnika B samo ob dela prostih dnevih (sob., ned. in prazniki) od 8:00 do 18:00. V preostalem času bodo nujni pediatrični primeri obravnavani v splošni ambulanti CUS.

TELEFONSKE ŠTEVILKE ZDRAVSTVENIH DOMOV

ZD IZOLA: 05 6635 000        ZD KOPER: 05 6647 100         ZD PIRAN: 05 6773 320 

   Klici na št. zdravstvenih domov so v času dežurstva preusmerjeni v ambulanto CUS.

 

Kdaj in kako klicati Nujno medicinsko pomoč ali Centralno urgentno službo si preberite v zloženki.

Slika v bottom.PNG