vse-slike-skupaj.png

Dejavnost zdravstvenega varstva odraslih v socialnem zavodu

Dejavnost opravljamo v ambulanti Obalnega doma upokojencev Koper in Doma upokojencev Ptuj, enota Koper (urnik)

Cenik storitev za DU

Slika v bottom.PNG