vse-slike-skupaj.png

Dejavnost zdravstvene vzgoje

O Zdravju govorimo kot o splošni vrednoti in bistvenem  viru za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika ter  skupnosti kot celote. Pomembno je da ne pozabljamo na dejstvo, da zdravje ni nekaj kar nam je ob rojstvu dano in  za vselej podarjeno.  Ljudje smo za zdravje in za način življenja moralno odgovorni. Od tod izvira posameznikova dolžnost, da naredi vse kar zna in zmore za ohranjanje svojega zdravja v vseh življenjskih obdobjih.

Vizija Zdravstvenega doma Koper je ohranitev in dvig kakovosti zdravstvene oskrbe prebivalcev. Bistven prispevek kakovosti zdravstvene oskrbe lahko dosežemo le s stalnim izvajanjem preventivnega zdravstvenega varstva.

 

DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE VZGOJE:

 

1. Programi za predšolske otroke in program za osnovnošolce

Dejavnost izvajamo na lokaciji ZD Koper - Bonifika (urnik)

 

2. Programi za srednješolsko mladino in študente

Dejavnost izvajamo na lokaciji ZD Koper - Center (urnik)

 

3. Programi svetovanja za zdravje za odraslo populacijo

Dejavnost izvajamo na lokaciji ZD Koper - Center (urnik)

 

4. Programi zobozdravstvene preventive

Dejavnost izvajamo na lokaciji ZD Koper - Bonifika (urnik)

Slika v bottom.PNG