vse-slike-skupaj.png

Dejavnost razvojne ambulante

Specialistična dejavnost razvojne ambulante je namenjena populaciji otrok in mladostnikov obalne regije z motnjami v razvoju, ki je posledica prirojenih ali pridobljenih nevroloških stanj, okvar in bolezni. Z zgodnjo prepoznavo in obravnavo ter rednim spremljanjem razvojnih motenj po Bobathovi metodi razvojne nevrološke obravnave vplivamo na ugodnejšo prognozo motenj, kvalitetno in neprekinjeno zdravstveno oskrbo z nevrofizioterapijo v domačem okolju.

Dejavnosti razvojne ambulante opravljamo na lokaciji ZD Koper - Center (izvajalci-urniki) 

Slika v bottom.PNG