vse-slike-skupaj.png

RAZPIS za najem poslovnih prostorov

ZD Koper, ki ga kot vršilec dolžnosti direktorja zastopa Igor Hrvatin, vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za najem poslovnih prostorov za potrebe ZD Koper za odprtje Centra za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

Razpisna dokumentacija (doc)
Razpisna dokumentacija (pdf)
Priloga 1
Priloga 2
Priloga 3

Slika v bottom.PNG