vse-slike-skupaj.png

RAZPIS za najem poslovnih prostorov

ZD Koper, ki ga kot vršilec dolžnosti direktorja zastopa Igor Hrvatin, vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za najem poslovnih prostorov za potrebe ZD Koper.

Razpis.doc , priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4

Slika v bottom.PNG